Kontakt

Siedziba firmy:

REGIS LTD

ul. Ciepłownicza 24

31-587 Kraków

biuro@regisltd.com.pl

kom:  + 48 600 439 294 

 

Panorama 1

Oddział Kraków:                                        Oddział Rzeszów:

tel.  + 48 12 357 83 34                             tel.  + 48 17 787 70 25