Usługi

Dzierżawa

Dzierżawa kserokopiarki to: brak inwestowania własnych środków w zakup urządzenia, wybór odpowiedniego urządzenia zależny od Państwa indywidualnych potrzeb i wymagań (szybkość oraz wyposażenie kserokopiarki) brak ponoszenia kosztów na materiały eksploatacyjne, części zamienne oraz opłat związanych z okresowymi przeglądami i konserwacjami, papier jest jedynym wydatkiem, jaki ponosi klient, wysokość opłat zależy od ilości wykonanych miesięcznie kopii, …

Umowa Serwisowa